Profily pracovních pozic – Kariéra v Řízení letového provozu ČR
MENU

Profily pracovních pozic

Pracovat pro podnik, který má na starosti tak velký prostor jako je ten vzdušný, je velkým posláním. Kupříkladu v roce 2017 se počet pohybů nad Českou republikou vyšplhal na neuvěřitelných 853 420. Rostoucí provoz letadel  = rostoucí potřeba schopných profesionálů.

Každá pozice, každý jednotlivec má u nás své nepostradatelné místo! Neváhejte a přidejte se k nám. Společnými silami ovládneme vzdušný prostor.

Možná to může být i o Vás!

Řídící letového provozu

Profesí, která zajišťuje řízení letového provozu, je řídící letového provozu. Jinak řečeno, právě řízení letového provozu, vykonávané řídícími letového provozu zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru nad naším státním územím a dále na určených letištích.

Specialista ATM systémů

Specialista ATM (Air Traffic Management / Uspořádání letového provozu) systémů je profese, jejímž posláním je efektivní zajišťování provozu, údržby a oprav technické infrastruktury a služeb pro potřeby stanovišť ŘLP. Jejich cílem činností je zajistit maximální spolehlivost, dostupnost a provozuschopnost provozovaných ATM systémů.

Facebook