I začátky s leteckou frazeologií ve výcviku dají žákům „zabrat“ – Kariéra v Řízení letového provozu ČR
MENU

I začátky s leteckou frazeologií ve výcviku dají žákům „zabrat“

Letecká frazeologie. Profesionální jazyk řídících letového provozu a pilotů, kterým se dorozumívají a který musí perfektně znát. Pomáhá jasné a stručné komunikaci a předcházení možným nedorozuměním. Spojení má svá přesná pravidla a postupy.

Jediným mezinárodním leteckým jazykem na světě je angličtina, ovšem vnitrostátní provoz v řadě zemí používá národní jazyky a proto i u nás vyžadujeme maturitu nebo certifikát o zkoušce z českého jazyka. Také klademe v ŘLP ČR, s.p. velký důraz na velmi dobrou znalost anglického jazyka již při prvních kolech náborového procesu, kdy jsou zájemci o práci řídícího testováni. Přesto, že vybraní uchazeči při nástupu do kurzu v roli žáka anglickým testem úspěšně prošli, jejich studium letecké frazeologie začíná hned v obecné části výcviku během prvních měsíců. Čím dříve se „sžijí“ s pravidly radiové komunikace a frazeologie, tím lépe se mohou soustředit na výuku samotného řízení letového provozu. a že těch věcí, na které je potřeba se zpočátku soustředit není málo, potvrzuje i Tomáš Volena, řídící letového provozu, který také vedl hodiny frazeologie letošních nejmladších řlp žáků.

Jak to na takových prvních hodinách vypadá a jaký je pohled Tomáše, který ještě není tak dlouho od získání licence řídícího letového provozu a mnohé „perné chvíle“ z průběhu výcviku má ještě v živé paměti? na to se můžete podívat v tomto krátkém videu.

Facebook